Før operasjon


Dersom du har fått  time til operasjon skal ikke dyret få mat og bare begrensede mengder vann denne dagen.( 8 timer før operasjonen).


Kanin og gnagere må IKKE fastes. Disse kan få tilgang på mat som normalt.


Hunder bør ha fått en lengre luftetur før operasjonen.


Dyrene bør være rene når de innleveres for operasjon.


Ta kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål.

   Før operasjon