Reise med dyr


Reise med dyr

Skal en på utenlandsreise med kjæledyr krever dette nøye planlegging og forberedelser i forkant. Det bør alltid vurderes om dyret vil trives under reisen. Lengre turer i bil, båt, på tog eller fly kan være stressende og ubehagelige for dyret ditt.


Planlegg i god tid da forberedelsene for å få papirene i orden kan ta noen uker. Skal du til England gjelder strengere regler enn resten av Europa.


Vi minner om at det er eiers ansvar at alle papirer er i orden ved utenlandsreiser.  Trenger du veiledning og hjelp er vi der – når du trenger oss.


En utenlandsreise med kjæledyr krever litt ekstra planlegging - og vi kan hjelpeTidligere har det vært mulig å reise uforpliktet til og fra Sverige med kjæledyr. På grunn av at det for 2 år siden ble funnet smitte av revens lille bendelorm i Sverige ble reglene endret til at alle hunden skulle behandles av eier selv mot bendelormen. Fra 1. mai 2013 er reglene igjen endret til at samtlige hunder som innføres fra Sverige skal følges av gyldig pass, være id-merket med microchip og behandles med antiparasittmiddel hos veterinær innen 1-5 døgn før innførsel til Norge.  Denne behandlingen skal attesteres i passet.


Det vil ikke lenger være krav om behandling etter innreise i Norge. Dette anbefales likevel dersom hunden har oppholdt seg mye i skog og mark (feks jakthunder). Hundeeiere som reiser hyppig mellom Norge og utlandet kan få gjennomført regelmessig behandling hver måned med maksimum 28 dagers mellomrom. Når dette dokumenteres av veterinær i hundens pass er dette i tråd med regelverket.


Endringene kommer som en følge av at Norge gjennom EØS- avtalen er forpliktet til å gjennomføre forordningen som regulerer transport av kjæledyr mellom EU-Landene.


Målet med en lovpålagt behandling av hunder som innføres fra Sverige er at man ønsker å opprettholde Norge fritt for smitte. Parasitten er ikke skadelig for hunden som kan fungerer som hovedvert, men mennesker kan bli smittet og utvikle sykdommen ekinokokkose. Denne sykdommen er alvorlig og kan i verste fall være livstruende. Parasittens egg klekker i tarmen og de små larvene borrer seg gjennom tarmveggen og transporteres via blodet oftest til leveren hvor de fester seg og danner små cyster. Disse kan så spre seg til andre organer som lunger og hjerne og være vanskelige å fjerne.


Se også mattilsynets nettsider www.mattilsynet.no


Andre land


Regler for vaksinekrav og parasittbehandling varierer fra land til land.  Regler kan også forandres for et land fra et år til et annet. Det bør derfor alltid sjekkes gjeldende regler det året man reiser. Ta kontakt med veterinærmyndihetene i gjeldende land for informasjon. Kontaktinformasjon finnes på www.mattilsynet.no


Regler for å ta dyr inn til Norge


Enten det gjelder gjenkomst etter ferie eller import av dyr fra utlandet finnes det regler som må følges. Alle kjæledyr må være id-merket og ha gyldig pass. Videre skal det i passet være dokumentert rabiesbeskyttelse og bendelormbehandling.


Rabies


Dyrene kan vaksineres fra 3 mnd alder. Etter nye regler gjeldende fra 01.01.2012 er det tilstrekkelig med en grunnvaksinering.  Hunden eller katten er da klar for reise etter 3 uker. Det kreves ikke lenger blodprøve av dyrene.


Leptospirose


Leptospirose forekommer sjelden i Norge, men er vanlig i Middelhavsområdet. Sykdommen kan være dødelig og kan også smitte til mennesker. Det er større sjangse for at hunden smittes av leptospirose enn av rabies. Det anbefales derfor å vaksinere mot leptospirose ved reise til utland.


Ormebehandling mot revens lille bendelorm (Echinococcus multilocularis)


Hunder må behandles med et godkjent preparat mot bendelorm i avreiselandet innen de siste 1-5 dager før innførsel til Norge. Behandlingen må skje hos veterinær som skal dokumentere dette i passet. Selv på korte helgeturer må denne behandlingen gjennomføres.


Dette kravet bortfaller for katter som innføres til Norge


Spør oss gjerne før du skal ut å reise, så skal vi gi deg den informasjonen du trenger.