Hund

Huggormbitt hund:


Hoggormbitt er mange hundeeieres mareritt. Ved å henvise deg til klinikken, får du god informasjon om hvordan du skal forholde deg hvis hunden din blir bitt av hoggorm. Du får også kjøpt “hoggormtabletter” og en beholder til å ha tablettene i. Denne beholderen festes på hundens halsbånd slik at du til enhver tid har førstehjelpen klar.

Hvorfor biter huggormen egentlig?


Hoggormen (vipa berus) er den eneste giftslangen vi har i Norge. Den biter kun i forbindelse med jakt (på mat) eller når den er redd og føler seg truet.


Minst 30% av hoggormens bitt er tørre, det vil si at det ikke kommer gift ut når den biter. Når bittet inneholder gift, vil mengden sannsyneligvis variere fra gang til gang. Gift-mengden som kommer inn avhenger også av hvordan giften treffer. Dvs. noen ganger kommer det mye, andre ganger kommer det lite gift inn i offeret.

Huggormbitt hund: Symptomer


Giften begynner som regel å virke innen en time etter at den er injisert. Innen en time vil man altså kunne avgjøre om bittet er tørt eller ikke. Hevelse i bittområdet vil nå eventuelt begynne å bli synlig, og hunden er i startfasen av forgiftningsprosessen.

Hoggormgift virker bl.a. inn på immunforsvaret, blod- og muskelsystemet, og fører til smerter, hevelser, sår, misfarging og andre akutte forgiftnings- og sjokksymptomer. Små, eldre, syke eller drektige hunder er mest utsatt for dødelighet ved hoggormbitt. Noen hunder tåler giften bedre enn andre. Hunden kan også få hjerte-, nyre-, og/eller leverproblemer etter et hoggormbitt og dette må undersøkes med blodprøver og eventuelt EKG.


Prednisolon/ormetabletter: Legemiddelet prednisolon (kortison) har lenge vært brukt som førstehjelp ved hoggormbitt på hund. Prednisolon er ikke en fullstendig behandling ved hoggormbitt. Det viktigste er bestandig å komme seg til veterinær så fort som mulig og holde hunden mest mulig i ro.

Veterinæren vil da sette i gang den behandlingen som trengs. Væslebehandling, smertebehandling og motgift. Det blir også tatt blodprøver.Dersom hunden din skulle bli bitt er vårt råd at du gjør følgende:


1- Uansett om du gir tabletter eller ikke, er det aller viktigste at du oppsøker en veterinær med en gang om du har mistanke om hoggormbitt!

2. Hvis mulig, bær hunden eller la den gå sakte. (Så lite aktivitet som mulig bidrar til at giften spres saktere i kroppen.)

3. Hovner hunden opp i ansiktet og/eller halsregionen, er det viktigere å komme seg fort til veterinær enn å hindre aktivitet.


Messinghylse med prednisolontabletter kan kjøpes på klinikken. Det presiseres at dette ikke er fullstendig behandling ved hoggormbitt. Hunden må behandling hos veterinær.