Drektighet og fødsel

 


Hund.


For de fleste raser regnes gjennomsnittelig drektighetslende å være 63 +/- 2 dager regnet fra første paringsdag. Det normale variasjonsområdet er imidlertid stort; fra 57-70 dager. Små hunder og tisper med store kull går ofte kortere enn en stor tispe og en tispe med få valper.


Temperaturen faller 


Når temperaturen går helt ned mot eller under 37,5 grader, er det tegn på at valpene kommer i løpet av et halvt til 1,5 døgn.

Noen tisper går veldig langt ned i temperatur og blir der lenge. Andre går ikke så mye ned og går fortere opp igjen. De siste dagene før forventet fødsel bør du derfor sjekke temperaturen minst to ganger i døgnet. Mål hyppigere når du ser den er på vei ned.  Grunnen til at temperaturen går ned er at valpene utskiller hormoner som setter fødselen i gang.


Blokkingsstadiet


Varer normalt 4-12 timer (unntaksvis fra 2 timer til 1 og1/2 døgn.

Dilatasjon av livmorhals og fødselsvei.

Uro-pesing og graving.

Vil ofte ut-hyppig urinering.

Temperaturfall.


Oppblokkingen starter med at temperaturen synker. Vanligvis fødes den første valpen fra noen timer til et døgn etter dette kraftige temperaturfallet. Livmorhalsen, som er lukket under hele drektigheten, vil nå gradvis åpne seg slik at valpene kan komme seg ut. Selve livmoren har små sammentrekninger som tispa ikke styrer selv og som du ikke kan føle. Valpen/valpene presses bakover og mot livmorhalsen.

Under denne oppblokkingen er de fleste tisper svært urolige. Hun går rastløst rundt, legger seg, reiser seg, graver og peser.. Hun vil stadig ut, både for å grave og for å gjøre i fra seg.

De fleste tisper vil ikke ha mat under oppblokkingen.

Temperaturen stiger igjen like før første valpen fødes

Når den første valpen fødes, er kroppstemperaturen igjen normal (38 til 38,5 grader). Når fødselen er over stiger vanligvis temperaturen til 39 til 39,5 grader, og slik vil den være noen dager. Hold et godt øye med tispa dersom temperaturen er over 39 grader.


Utpressingsstadiet


Varer normalt i 3-12 timer (unntaksvis 1 døgn)

Utpressingstadiet starter når tispa får synlige pressveer. Vanligvis går det ikke lenge før tispa får synlige pressveer til man ser en vannpose eller en valp som er på vei ut. Ta ikke hull på den første vannposen som kommer. Den er med på å blokke opp fødselsgangen

Et foster er omgitt av mange hinner. Når valpen ligger i fødselskanalen vil ofte en av disse hinnene briste slik at vannet går.  Vanligvis er dette vannet fargeløst og luktfritt. Noen ganger kan det ha en svakt grønnlig farge. Det er ikke uvanlig at tispa tisser like før første valpen fødes og det er mulig å ta feil av urin og fostervann, dersom du ikke lukter på vannet.

Valpene kan fødes i en fosterhinne eller denne sprekker på veien ut slik at valpene fødes uten hinnepose rundt. Selve utpressingen av hver enkelt valp tar som regel bare noen få minutter, men små tisper med store valper kan bruke litt lenger tid.

Noen valper kommer med hodet først, men så mange som 40% kommer med halen og bakbeina først. Da er det viktig at valpen ikke blir sittende lenge fast i bekkenet siden valpen vil klemme navlestrengen mot bekkenet og dermed ikke få nok oksygen.

Straks valpen er ute vil tispa bite hull i posen og slikke den ren og bite av navlestrengen.Tispa biter vanligvis selv av navlestrengen, men noen tisper trenger hjelp også med dette.

Valpene kommer nå vanligvis som perler på en snor med 10-15 minutters mellomrom og opp i to timer mellom hver. Er kullet stort er det ikke uvanlig at tispa tar seg en hvilepause og at det går litt lenger tid mellom de siste valpene.


Etterbyrdsstadiet


Etterbyrdenekommer enten sammen med valpen, en stund etterpå eller flere etterbyrder kommer sammen.


Hver eneste valp har en navlestreng som er festet til en morkake eller en etterbyrd. Noen valper blir født i posen og slik at hele morkaka følger med. Noen ganger kommer morkaken etter valpen, men før neste valp blir født. Ofte samles noen morkaker opp til slutt og kommer etter at siste valpen er født. Prøv om du klarer å telle hvor mange morkaker som kommer og om antall morkaker stemmer med antall valper.

Tispen bør få spise et par morkaker. Dersom det er et stort kull og tispa ikke er vant til å spise rå mat, kan mange morkaker føre til en diarè etter fødselen.

Dersom det sitter igjen en eller flere morkaker kan tispa få livmorbetennelse.Du bør søke kontakt med veterinær når:


1.Ingen valp er født og

-temperaturfallet var for 12-36 timer siden og temperaturen er normal nå.

-dersom det er mer enn 3 timer siden fostervannet gikk

-tispa har hatt savke og uregelmessige veer i 2-3 timer(max.4)

-tispa har sterke, regelmessigeog tette veer i 20-30 minutter uten at det kommer valp

-hvis det kommer mørkegrønn utflod uten at noen valp er født.


2. Fødselen stopper opp.

Normalt kommer valpene med ulike mellomrom. Fra 5 minutter til ca. 2 timer regnes som normalt.

-valpen ikke født innen 2 timer etter fostervannet gikk.

-ved sterke, tette og regelmessige rier i mer enn 20-30 minutter.

-ved svake og uregelmessige rier, kan man vente i 2-3 timer.

-når det har gått mer enn 4-5 timer siden siste valpen kom og det er mistanke om flere.

-fødselen bør være over i løpet av 12 timer.

Ved store kull kan man tillate at fødselen pågår i inntil 1 døgn, dersom det ikke foreligger noen av de nevnte komplikasjonene.


3.Etter fødsel.

-ikke alle etterbyrdene er kommet innen 6-8 timer etter fødsel.

-blødninger i fødselsveien.

-illeluktende utflod.

-nedsatt allmentilstand